Τι κάνουμε για εσάς και τα ακίνητα σας

 • Ολιστική Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας.
 • Μηνιαία ενημέρωση και επαφή για την καταβολή των μισθωμάτων.
 • Συχνή εσωτερική αυτοψία (ανά 1-3 μήνες) των ακινήτων σας, και ενημέρωση με φωτογραφικό υλικό.
 • Επαγγελματική αντιμετώπιση με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, και αν αυτό καταστεί αναγκαίο, νομικές ενέργειες.
 • Ενημέρωση, τακτοποίηση και πληρωμή λογαριασμών που βαραίνουν τον ιδιοκτήτη.
 • Ετήσια εκτίμηση αγοραίας και μισθωτικής αξίας καθώς και ανάλυση του καθαρού μισθώματος (αφαίρεση εξόδων και φορολογίας έμμεσης και άμεσης). Δυνατότητα επιπλέον ανάλυσης της μισθωτικής αξίας μετά από ανακαίνιση ή επίπλωση (μερική ή ολοκληρωμένη) ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. 
 • Άμεση ανταπόκριση σε όποιο θέμα έχει ο μισθωτής και συνεννόηση για την λύση κάθε προβλήματος.
 • Έλεγχος και ενημέρωση για τις ετήσιες αναπροσαρμογές του μισθώματος ή θέματα όπως Covid19 με μείωση 40%.
 • Ενημέρωση ανανέωσης μισθωτηρίου πριν από τη λήξη.
 • Υπενθύμιση για φορολογικά θέματα ή ΕΝΦΙΑ, κτλ.  
 • Ενημέρωση κάθε μισθωτή, με αναλυτική παρουσίαση του ακινήτου και της κατάστασης του με την έναρξη της συνεργασίας μας.  
 • Προτάσεις αναβάθμισης του ακινήτου, πχ ανακαίνιση, εγκατάσταση συναγερμού, αναβαθμίσεις στοιχείων κτλ. 
 • Καθαρισμός του ακινήτου μόλις εκκενωθεί για να είναι ευπαρουσίαστo για τους νέους μισθωτές και μεσίτες.
 • Παρουσίαση δυνατοτήτων ασφάλισης ακινήτου.
 • Φορολογική και νομική κάλυψη χωρίς κόστος σε επίπεδο συμβουλών. 
 • Ενημέρωση για κάθε αλλαγή της φορολογικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας. 
 • Συνεργασία για έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πχ ΠΕΑ.
 • Εκπροσώπηση σε συνελεύσεις πολυκατοικίας κτλ
 • Και μην ξεχνάτε! Για όσο διάστημα ΔΕΝ υπάρχει εισόδημα από το ακίνητο σας, ΔΕΝ υπάρχει και αμοιβή μας.   
 • Με βάση την 20ετή εμπειρία μας, σας βοηθάμε να βρείτε μισθωτή άμεσα αν το ακίνητο είναι άδειο, μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων μας μεσιτικών γραφείων. Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και συντονίζουμε όλες τις εργασίες που απαιτούνται αν έχετε ήδη κάποιο μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεστε.