Πακέτα Διαχείρισης

Λύσεις για όλους

Silver

• Η βέλτιστη λύση για ακίνητα εκτός μεγάλων αστικών κέντρων ή μικρής αξίας
• Χρέωση 10% επί του μηνιαίου μισθώματος (εφαρμόζονται κατώτατες χρεώσεις)
• Αυτοψία 1-2 φορές ανά έτος
• Εξυπηρέτηση περαιτέρω διαχείρισης μέσω του δικτύου συνεργατών αν υπάρχουν στην περιοχή.

• Βασική εκτίμηση και ανάλυση αξιών και επενδυτικού portfolio.

Gold

• Ιδανική λύση για ακίνητα με μέσο μίσθωμα 500€+
• Για πελάτες με 1-3 ακίνητα

• Χρέωση 10% επί των μισθωμάτων
• Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών (ελάχιστη διάρκεια συνεργασίας 12 – 18 μήνες)
• Λεπτομερής εκτίμηση και ανάλυση αξιών και επενδυτικών πλάνων.

Platinum

• Η λύση για ακίνητο ή ακίνητα με συνολικό μίσθωμα άνω των 3.000€
• Χρεώσεις αναλογικά με το ύψος των μισθωμάτων και το είδος των ακινήτων
• Εξατομικευμένες λύσεις και επιλογές και υπηρεσίες.

• Εξαμηνιαίες αναλύσεις και λεπτομερείς εκτιμήσεις αξιών και επενδυτικών πλάνων.